Ekologiczna

Współczesne rolnictwo, używając środków chemicznych, powoduje ciągłą degradację środowiska naturalnego, co wpływa negatywnie na zdrowie każdego z nas.

Wybór  rolnictwa ekologicznego jest korzystne dla środowiska, co ma ogromne znaczenie dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Wszystkie produkty Nau do Cacau® posiadają certyfikat ekologiczny i są kontrolowane przez akredytowaną instytucję.