Zrównoważony rozwój

Produkcja rolnicza zrównoważona ma pozytywny wpływ na środowisko, ponieważ nie używa środków chemicznych i nie jest przedmiotem masowej produkcji.

Nasi dostawcy respektują lokalne społeczności płacąc godziwą cenę za surowce i przyczyniają się w ten sposób do rozwoju lokalnej gospodarki i tym samym poprawy jakości życia producentów i ich rodzin.